Bitki Koruma Bülteni, Cilt 23, Sayı 1 (1983)

Ankara’da Gül gal arıları (Rhodites spp.)’nın (Hym.:Cynipidae) parazitleri üzerinde araştırmalar.

N. Kılınçer

ÖzetTam Metin: PDF