Bitki Koruma Bülteni, Cilt 24, Sayı 3 (1984)

Akdeniz Bölgesinde ikinci ürün olarak ekilen mısırlarda görülen fungal hastalıklar üzerinde sürvey çalışmaları.

A. Ataç

ÖzetTam Metin: PDF