Bitki Koruma Bülteni, Cilt 24, Sayı 2 (1984)

Çekirge Nimf Yoğunluğunun Tesbitinde Uygulanan m2’de Sayım Yöntemi Yerine Atrapla Sayım Yönteminin Kullanılma Olanağı Üzerinde Araştırmalar.

A.R. Akıncı

ÖzetTam Metin: PDF