Bitki Koruma Bülteni, Cilt 26, Sayı 3-4 (1986)

Ankara İlinde Önemli Meyve Ağaçlarında Tespit Edilen Kabuklu Bitler (Homoptera : Diaspididae).

S. Çobanoğlu, Z. Düzgüneş

ÖzetTam Metin: PDF