Bitki Koruma Bülteni, Cilt 27, Sayı 1-2 (1987)

Ankara ve Eskişehir İllerinde Depolanmış Tahılda Zarar Yapan Buğday Biti (Sitophilus granarius L.)’nin Uygulamada Kullanılan Koruyucu İlaca Karşı Direnç Durumunun Araştırılması.

N. Dörtbudak, D. Yılmaz, M. Aydın

ÖzetTam Metin: PDF