Bitki Koruma Bülteni, Cilt 27, Sayı 3-4 (1987)

Bazı Phytophthora spp. İzolatlarına Karşı Önemli Sebze Çeşitlerinin Reaksiyonları Üzerinde Araştırmalar.

A. Sağır, M. Yıldız

ÖzetTam Metin: PDF