Bitki Koruma Bülteni, Cilt 28, Sayı 1-2 (1988)

Antalya İli sebzelerinde yararlı Tetranychus spp. (Acarina: Tetranychidae)nin ve Doğal Düşmanlarının Populasyon Yoğunluklarının Tespiti Üzerinde Ön Çalışmalar.

A. Soysal, A. Yayla

ÖzetTam Metin: PDF