Bitki Koruma Bülteni, Cilt 29, Sayı 1-2 (1989)

Ankara İlinde Meyve Ağaçlarında Zarar Yapan Önemli Lepidopterlerin Yumurta Parazitlerinden Trichogramma türleri (Hym : Trichogrammatidae ve Bunların Yayılışı Üzerinde Araştırmalar.

H. Bulut, N. Kılınçer

ÖzetTam Metin: PDF