Bitki Koruma Bülteni, Cilt 29, Sayı 1-2 (1989)

Antalya İli Sebze Alanlarında Tespit Edilen Phytoseiidae Berlese, 1915 (Acarina : Mesostigmata) Türleri

S. Çobanoğlu

ÖzetTam Metin: PDF