Bitki Koruma Bülteni, Cilt 29, Sayı 1-2 (1989)

Ankara’da Domateslerde Görülen Stolbur Hastalığı Üzerinde Araştırmalar

S. Çalı, Y. Özdemir, A. Kalkandelen

ÖzetTam Metin: PDF