Bitki Koruma Bülteni, Cilt 35, Sayı 1-2 (1995)

Akdeniz bölgesi kemirgen (Rodentia) faunası üzerinde çalışmalar.

M.A. Yüzbaş, O. Benli

Özet


1990-1991 Yıllarında Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel ve Kahra-manmaraş illerinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Tarla faresi (Microtus guentheri  D.A. - Muridae)’nin bölgenin hakim kemirici türü  olduğu ve bölgede bu türün, (Microtus guentheri shevketi  Neuhaser) alt türünün bulunduğu tespit edilmiştir. Özellikle ova kesimlerde bu zararlıyı baskı altında tutan doğal düşmanlarının (tilki, yılan, alıcı kuşlar gibi) büyük ölçüde  etkinliğini yitirmiş olmaları nedeniyle tarla farelerinin söz konusu alanlarda her an için salgınlara yol açabileceği  belirlenmiştir.
Limon sıçanı (Rattus rattus frugivorus  R.f. - Muridae)’nın İçel, Adana ve Hatay’da  genellikle bakımsız bahçelerde bulunduğu ve lokal olarak zararlı olduğu belirlenmiştir.
Tarla sincabı(Citellus citellus L.-Sciuridae) bölgede yalnızca Kahramanmaraş (Elbistan)’ta, 1340 m rakımda tespit edilmiş ve daimi yuvalar yakınında bulunan tarlalarda zararlı olduğu belirlenmiştir.
Orman fareleri(Apodemus mystacinus D.A ve A.sylvaticus L.-Muridae)’nin gerek ova kesimde gerekse geçit bölgelerinde tarla fareleri ile karışık halde bulunduğu, düşük yoğunlukta da olsa zarara ortak oldukları tespit edilmiştir.
Körfare (Spalax leucodon Nodrm-Spalacidae), Bölgenin bütün kesim-lerinde, yer yer oldukça yoğun bir şekilde gözlenmesine rağmen, daha çok mera ve step alanlarda tespit edilmiş olup kültür alanları için ciddi bir tehdit durumunda değildir. Küçük avurtlak (Cricetulus  sp.-Muridae), Arap tavşanı (Allactago  sp.-Dipodidae) ve Ağaç sincabı (Sciurus vulgaris L. - Sciuridae), bölgede düşük yoğunlukta tespit edilen diğer kemirici türleridir.

Tam Metin: PDF