Bitki Koruma Bülteni, Cilt 35, Sayı 1-2 (1995)

Ephestia kuehniella zell. (Lep.:Pyralidae) ile Rhyzopertha dominica F.(Col.: Bostrychidae)’nın laboratuvar koşullarında gelişmeleri ve rekabetleri üzerinde araştırmalar.

P. Erdoğan, O. Gürkan

Özet


Bu çalışmada Değirmen güvesi [Ephestia kuehniella Zell.(Lep.: Pyralidae)] ve Ekin kambur biti [Rhyzopertha dominica F.(Col.:Bostrychidae)] ayrı ayrı ve birlikte olmak üzere dört farklı kombinasyonda yumuşak buğday ortamında üç generasyon süresince gelişmeleri izlenerek aralarında herhangi bir rekabetin olup olmadığı araştırılmıştır. Denemeler 25 ± 1°C sıcaklık ve % 65-75 orantılı neme ayarlı iklim dolabında yürütülmüştür. Birlikte ve ayrı ayrı yetiştirilen bu iki zararlı arasında gelişme yönünde bir fark bulunamamıştır. Sadece generasyonlar ve kombinasyonlar arasındaki fark önemli olmuştur. Her iki zararlı tek tek ele alınıp generasyonlar arasında bir karşılaştırma  yapıldığında; 1.generasyonda elde edelin ergin sayıları düşük seviyede kalmış, diğer iki generasyonda önemli bir farklılık görülmemiştir. Sadece Ekin kambur biti’nin 4. kombinasyonunda (Önce Değirmen güvesi sonra Ekin kambur biti) her generasyon ayrı bir grup oluşturmuş, generasyon sayısı arttıkça elde edilen ergin sayıları artmış ve  aralarındaki farklılık önemli olmuştur. Değirmen güvesi’nın I., Ekin kambur biti’nın I. ve III. generasyonunda kombinasyonlar arasında bulunan fark önemli olmuştur.

Tam Metin: PDF