Bitki Koruma Bülteni, Cilt 35, Sayı 1-2 (1995)

Antalya ili elma zararlılarının biyolojik mücadele imkanlarının araştırılması.

K. Çiftçi, A. Özkan, N. Türkyılmaz

Özet


Bu çalışmanın 1985 ve 1986 yıllarını kapsayan kısmında Elma içkurdunun parazitoidleri ile bunların parazitleme zamanı ve oranları tespit edilmiştir. Bu amaçla Korkuteli (Yazır köyü ve Bozova) ilçesinden 2, Elmalı (Akçay) ilçesinden 1 adet olmak üzere hiç ilaçlanmamış 3 elma bahçesi seçilmiştir. Seçilen bu bahçelerden Korkuteli’ndeki 2 bahçenin ağaç dallarına şifon dal kafesleri geçirilerek buraya salınan kelebeklerin bitki kısımlarına yumurta bırakmaları sağlanmıştır. Daha sonra kafes çıkarılarak zararlı yumurtaları doğal parazitlenmeye bırakılmıştır. Akçay’daki bahçede ise, yumurta taramaları şeklinde (parazitli-normal) sayımlar yapılmıştır. Yazır köyündeki bahçede Elma içkurdu’nun 1.döl yumurtalarında ortalama %41.4(18.3-65.7)’lük, 2.dölde ise, %6.9(0.4-18.5)’luk bir parazitlenme tespit edilmiştir. Bozova’daki bahçede 1.dölde ortalama %32.8(15.0-50.6)’lik, Akçay’daki bahçede ortalama %74.9(66.6-83.8)’luk bir parazitlenme görülmüş-tür. Bozova ve Akçay’daki bahçelerde zararlının 2.dölünde parazitlenme tespit edilememiştir. Elma içkurdu’nun yumurta parazitoidi olarak Trichogramma embryo-phagum (Hartig), larva ve pupa asalağı olarak Ascogaster quadridentatus (Wesm.) tespit edilmiştir. Parazitoidin etkinliğini tespit etmek amacı ile 1987 ve 1990 yıllarında  Korkuteli (Kargılık ve Yazır) ilçesindeki iki bahçeye T.embryophagum salımları yapılmıştır. 1987 Yılındaki etkinlik çalışması Kargılık köyündeki 100 ağaçlık, 9-10 yaşlarında bir bahçede yapılmıştır. Bu bahçenin 20 ağaçlık bölümüne zararlının 1. dölüne karşı  parazitoid salınmıştır. Bahçenin diğer ağaçları Diflubenzuron (Dimilin 25 WP 40 g/100 lt su) terkipli bir ilaçla ilaçlanmıştır. Zararlının 2. dölünde normal ilaçlama programı uygulanmıştır. Sonuçta, parazitoid salınan ağaçlarda kurtlu meyve oranı ortalama % 0.38, ilaçlama yapılan ağaçlarda ortalama % 0.25 olarak bulunmuştur. 1990 Yılındaki etkinlik çalışması Yazır köyündeki 50 ağaçlı, 20-22 yaşlarında bir bançede yapılmıştır. Söz konusu bahçede 4 karakterli (Parazitoid, “Parazitoid+ilaç?, ilaç ve şahit) bir deneme açılmıştır. Parazitoid salımları zararlının 1. dölüne karşı yapılmıştır. Deneme sonunda, parazitoid karakterinde kurtlu meyve oranı ortalama %3.15, “parazitoid+ilaç?da ortalama %4.9, ilaç karakterinde ortalama %2.20 ve şahitte ise ortalama %3.62 olarak bulunmuştur. Zararlının 2. dölüne karşı normal ilaçlama programı uygulanmıştır.

Tam Metin: PDF