Bitki Koruma Bülteni, Cilt 35, Sayı 1-2 (1995)

Çukurova’da kanola (Brassica napus L. var oleifera D.C.) ekim alanlarındaki yabancıotlar ve mücadelesi.

İ. Kadıoğlu, E. Uluğ, İ. Üremiş

Özet


Adana’da kanola tarlalarındaki yabancıot türlerini, yoğunluklarını ve yaygınlıklarını belirlemek amacıyla 1988 yılında sürvey çalışmaları, yoğun ve yaygın olduğu belirlenen yabancıotlara çözüm bulmak amacıyla da 1989 ve 1990 yıllarında ilaçlı mücadele çalışmaları yapılmıştır. Sürvey çalışmalarının sonuçlarına göre, yoğunluk bakımından başlıca yabancıot türleri; kısır yabani yulaf (Avena sterilis L.), şahtereler (Fumaria spp.), çoban çantası [Capsella bursa-pastoris(L.) Medik.], taş yoncası (Melilotus indica L.), yabani yoncalar (Medicago spp.), mürdümükler (Lathyrus spp.), tarla papat-yaları (Anthemis spp.), taşkesen otu [Buglossoides arvensis(L.) John.] olup yaygınlık bakımından ise başlıca türler; kısır yabani yulaf, şahtereler, yabani mürdümükler, yabani hardal (Sinapis arvensis L.), yabani fiğler (Vicia spp.), Gelincik (Papaver rhoeas L.), zühre tarağı (Scandix pecten-veneris L.), delice (Lolium temulentum L.)’dir. Yabancıotlarla mücadele denemelerinde ise geniş yapraklı yabancıotlara karşı trifluralin(96 g/da), propyzamide(100-125 g/da) dar yapraklı çimensilere karşı da fluazifop-p-butyl, haloxyfop-ethoxy ethyl ester (9.37 g/da), fenoxaprop ethyl (18 g/da) ve diclofop-methyl (55 g/da) yeterli etki sağlamış, ilaçların hiçbirisi fitotoksisite göstermemiştir.

Tam Metin: PDF