Bitki Koruma Bülteni, Cilt 30, Sayı 1-4 (1990)

Ankara İlinde Yaprak Büken Türleri (Archips spp.:Lep.: Torticidae)’nin Yumurta Paraziti Trichogramme dendrolimi Matsumura(Hym.:Trichogrammatidae)’nin Yaşayışı ve Doğal Etkinliği Üzerinde Araştırmalar

H. Bulut, N. Kılınçer

ÖzetTam Metin: PDF