Bitki Koruma Bülteni, Cilt 42, Sayı 1-4 (2002)

Adana'da örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde kullanılan metalaxyl+mancozeb ve procymidone etkili maddeli fungisitlerin kalıntılarının araştırılması.

M. Kaya, S. Yücel

Özet


Bu çalışma, Adana' da 1997-1999 yıllarında hıyarda mildiyö (Pseudoperonospora cubensis Berkeley and Curtes), beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary) ve gri küf (Botıytis cinerea Pers.) hastalıklarına karşı kullanılan metalaxyl+mancozeb ve procymidone etkili maddeli ilaçların sera koşullarında hıyar meyve örneklerinde bıraktığı kalıntı miktarları ve bu etkili maddeler için son ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme sürelerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. İki kez yapılan ilaçlamadan 0, 3, 7 ve 14 gün sonra pestisit kalıntıları metalaxyl etkili madde için sırasıyla 0.369, 0.190, 0.156 ve 0.037 ppm, mancozeb için ise 1.645, 0.654, 0.330 ve 0.070 ppm olarak saptanmıştır. Metalaxyl ve mancozeb etkili maddelerinin bozunma seyirlerini ortaya koymak için çizilen degradasyon grafikleri değerlendirildiğinde; ilaçlamanın teknik talimata uygun yapılması ve Türkiye'nin kabakgillerde metalaxyl etkili maddesi için verdiği 0.2 ppm ve hıyarda mancozeb için verdiği 0.5 ppm tolerans değerlerinin göz Önüne alınması durumunda, son ilaçlama ile hasat arasında 5 günlük bir süre bırakılması uygun bulunmuştur. Procymidone etkili maddesini içeren fungisit ile birer hafta ara ile iki kez yapılan ilaçlamadan 0, 3, 7, 14 ve 21 gün sonra kalıntı miktarları sırasıyla 8.417, 4.914, 1.169, 0.572 ve 0.140 ppm olarak belirlenmiştir. Procymidone'un hıyarlardaki kalıntı miktarları ile günler arasındaki kalıntı seyrini ortaya koymak için çizilen degradasyon grafiğine göre kalıntı, Türkiye toleransı olan 0.5 ppm'in altına son ilaçlamadan 15 gün sonra (0.417 ppm) düşmektedir. Teknik talimatta önerilen dozda procymidone ile ilaçlanan hıyarlarda, son ilaçlama ile hasat arasında 15 gün bırakılmasının uygun olacağı kanısına varılmıştır.

Tam Metin: PDF