Bitki Koruma Bülteni, Cilt 32, Sayı 1-4 (1992)

Akdeniz Bölgesi Patates Alanlarının Halka Çürüklük Hastalığı (Clavibacter michiganense subsp. sepedonicum) Yönünden Taranması

S. Tokgönül

ÖzetTam Metin: PDF