Bitki Koruma Bülteni, Cilt 41, Sayı 3-4 (2001)

Antalya İli turunçgil bahçelerinde entegre mücadele çalışmaları (1995-1999).

A. Özkan, Ş.A. Akteke, M. Kaplan, M. Gürol, N. Eray, Y. Dalka, H. Uysal, H. Aytekin, E. Akyel, G. Çelik, M. Arslan, H. Tuncel

Özet


Turunçgil bahçelerinde entegre mücadele çalışmaları 1995-1999 yıllarında Antalya Merkez, Kumluca, Finike ve Alanya ilçelerinde toplam 8 bahçede bulunan 2124 ağaçta yürütülmüştür. Tüm bahçelerde Turunçgil unlubiti [Planococcus citri (Risso) (Hom.:Pseudococcidae)] ana zararlı olarak görülmüş olup, bu zararlıya karşı parazitoit Leptomastix dactylopii How. (Hym.:Encyrtidae) ve predatör Cryptolae-mus montrouzieri Mulsant (Col.:Coccinellidae) salınarak başarılı bir biyolojik mücadele yapılmıştır. Turunçgil beyazsineği [Dialeurodes citri (Ashm.) (Hom.: Aleyrodidae)], Turunçgil kırmızıörümceği [Panonychus citri (McGreg.) (Acarina: Tetranychidae)] ve Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae (Zell.) (Lep.:Pyrali-dae)] de önem arz eden diğer zararlı türler olarak saptanmıştır. Bunların mücadelesi yazlık yağlar, spesifik akarisitler ve Bacillus thuringiensis’li praparatlar kullanılarak yapılmıştır. Turunçgil beyaz sineği, Serangium parcesetosum Sicard(Col.:Coccinellidae) ve Encarsia lahorensis (Howard) (Hym.:Aphelinidae)ile baskı altına alınmıştır.
Kahverengi meyve çürüklüğü ve Gövde zamklanma hastalığı [Phytoph-thora citrophthora (Sm. and Sm.) Leo.] ile talimatlar doğrultusunda mücadele edilmiştir. Kavlama virüs hastalığı da önemli görülmüştür. Turunçgil bahçeleri yararlı fauna yönünden zengin olup her bir türün entegre mücadeledeki payı önemlidir.
Turunçgil bahçelerinde yabancıot olarak semizotu, topalak ve tarla sarımsağı önemli bulunmuştur. Bunlara karşı genel olarak toprak işlenerek mücadele yapılmıştır. Entegre mücadele uygulanan bahçelerde 1-2 ilaçlama, bu sayı diğer bahçelerde 8’e kadar çıkabilmektedir. Entegre mücadele uygulanan bahçelerde mücadele masraflarının toplam masraflara oranı %14-20 iken bu oran karşılaştırma bahçelerinde %29-40 gibi gerçekleşmiştir.

Tam Metin: PDF