Bitki Koruma Bülteni, Cilt 41, Sayı 3-4 (2001)

Üzümlerden izole edilen kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.) izolatlarına bazı fungisitlerin etkileri üzerinde araştırmalar.

A.A. Burçak, N. Delen

Özet


Botrytis cinerea, üzümlerde salkım çürüklüğünün nedeni olarak bilinir ve büyük ekonomik kayıplara neden olur. Bu hastalığın kontrolünde çeşitli fungisitler kullanılmaktadır. Bu çalışma ile, 1994-1996 yıllarında İzmir, Manisa ve Bursa’daki bağ alanlarından toplanan B.cinerea izolatlarına bazı fungisitlerin etkilikleri laboratuvar şartlarında saptanmıştır. Çalışmalar üzümler üzerinde yapılmıştır ve bu çalışmalarda procymidone (Sumisclex 50), iprodione (Rovral 50 WP), imazalil (Magnate 50 EC), carbendazim (Derosal 50 WP), myclobutanil (Systhane 12 E) kullanılmıştır. Üzüm taneleri üzerine fungisitlerin üç farklı konsantrasyonu bir el pülverizatörü ile püskürtülmüştür. Püskürtülen fungisit konsantrasyonlarının üzüm üzerinde kuruması beklendikten sonra, B.cinerea’nın 5x105 hücre/ml’lik konidi süspansiyonu kuruyan üzüm taneleri üzerine uygulanmıştır. Daha sonra bu üzümler 21°C’de 7 gün süresince inkubasyona bırakılmış, 7 gün sonunda değerlendirmeler yapılmıştır. Carbendazim dışında diğer fungisitler etkili bulunmuştur.

Tam Metin: PDF