Bitki Koruma Bülteni, Cilt 41, Sayı 1-2 (2001)

Bazı pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na karşı reaksiyonlarının belirlenmesi.

M.H. Aydın, A. Sağır

Özet


Bu çalışma, bazı pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na karşı reaksiyonlarını belirlemek amacıyla 1999 yılında Diyarbakır (Bismil)’da yapılmıştır. Deneme, daha önce hastalık etmeniyle bulaşık olduğu bilinen bir üretici tarlasında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve denemede 26 pamuk çeşidi kullanılmıştır.
Deneme mevsim sonunda hastalık oranı, hastalık indeksi ve kütlü pamuk verimi yönünden değerlendirilmiştir. Pamuk toplandıktan sonra, her parselden tesadüfen belirlenen 50 bitkinin gövdeleri kök boğazı seviyesinden enine kesilmiş ve iletim demetlerinin renk değişikliği hastalık yönünden incelenmiştir. Her parselin hastalık oranı bulunduktan sonra 0-3 skalasına göre hastalık indeksi hesaplanmıştır. Pamuk çeşitleri hastalık oranı, hastalık indeksi ve verim yönünden farklılıklar göstermiştir. Çeşitlerin hastalık oranı %23.47 ile %58.92; hastalık indeksi 0.25 ile 1.49 ve verimi 257.8 kg/da ile 405.8 kg/da arasında değişiklik göstermiştir. Nazilli 87, M-39, GW-8751, Nazilli 143, GW-1711 ve BD-11 en az hastalanan; Erşan 92, Sivon, BD-11, Vered ve GW-1710 en verimli çeşitler olarak saptanmıştır. Hastalık indeksi ile pamuk kütlü verimi arasında negatif bir ilişki belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF