Bitki Koruma Bülteni, Cilt 37, Sayı 3-4 (1997)

Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalışmalar.

A. Tamer, M. Aydemir, A. Has

Özet


Yonca ve Korunga tarlalarında zararlı ve faydalı türlerin yayılış alanlarının ve yoğunluklarının saptanması amacıyla çalışmalar, 1990 yılında Ankara’ da, 1991yılında Konya’da yürütülmüştür. Her ilde üç ilçede, üç köy ve bunun üç tarlasında örnekler alınmıştır. Sürvey çalışmaları yeşil aksam, kök, toprak sathından örnek alınarak, kökler incelenerek ve atrap sallanarak, mayıs ayından itibaren birer ay aralıklarla yapılmıştır. 1990 ve 1991 yıllarında yapılan sürvey çalışmalarında Coleoptera’dan 5 familyaya ait 25 tür; Heteroptera’dan 3 familyaya ait 15 tür; Homoptera’dan 6 familyaya ait 27 tür; Thysanoptera’dan 3 familyaya ait 10 tür; Hymenoptera’dan 4 familyaya ait 11 tür; Lepidoptera’dan 1 familyaya ait 1 tür; Diptera’dan 1 familyaya ait 6 tür bulunmuştur. Bu çalışmalar ışığı altında yonca ve korunga  tarlalarının gerek zararlı, gerekse faydalılar yönünden oldukça zengin olduğu saptanmıştır. Özellikle, korun-gada kök içinde beslenen Bembecia scopigera  (Scopoli.)’nın önemli bir zararlı olduğu, ayrıca Sphenoptera  carceli Cast. and Groy.’nin de öneme haiz olduğu belirlenmiştir. Yonca’ da ise Hypera variabilis Hbst., H.farinosa Boh., ile tohumda beslenen ve bölgemiz için yeni bir tür olan Bruchophagus roddi  Guss. önemli zararlılardır. Ayrıca bu çalışmalarda özellikle yonca alanlarının faydalılar yönün-den oldukça zengin olduğu ve bu yüzden ilaçlı mücadelede buna dikkat edilmesi gerektiği  kanısına varılmıştır.

Tam Metin: PDF