Bitki Koruma Bülteni, Cilt 37, Sayı 1-2 (1997)

Akdeniz bölgesi seralarında sebzelerde zarar yapan Kurşuni küf (Botryotinia fuckeliana 'De Bary' Whetzel) hastalığına karşı biyolojik mücadele olanakları üzerinde araştırmalar.

İ. Ulukuş, Ş.A. Akteke, H. Damıdere, O. Develier

Özet


Çalışma I985-I992 yıllarında Antalya Narenciye Araştırma Enstitüsü'nde yürütülmüştür. Değişik sebze türlerinden elde edilen Botryotinia fuckeliana `De Bary' Whetzel izolatlan ile patlıcan, biber, domates, fasulye ve kabak bitkilerinde çapraz inokulasyon testleri yapılarak en patojen izolat (PF.10) saptanmıştır. Sonra Adana, İçel ve Antalya illerinden toplanan 145 adet toprak örneğinden 30 adet fugistatik toprak elde edilmiştir. Bunlardan 48 adet bakteri,13 Aktinomiset, 31 adet fungus izolatı patojene karsı antagonist olarak bulunmuştur. Bu antagonistlerle yapılan in vitro ikili etkileşim testleri sonucunda AA.11/98 no’lu aktinomiset, AB.27/59 no’lu bakteri(Bacillus subtilis) ve AF.1 no’lu fungus (Trichoderma viride) patojene karşı en yüksek etkiyi göstermişlerdir. Bu antagonistler domates, biber, patlıcan ve hıyar bitkilerinin kök ve toprak üstü organlarına bulaştırıldıklarında hastalık oluşturmamışlardır. 1989 Yılında sera koşullarında patlıcan üzerinde yapılan denemelerde: AB.27 no’lu bakteri hastalığa karsı etkili olmamıştır. AF.1 no’lu fungus %29, AA.11 no’lu aktinomiset %10 koruyucu etki göstermiştir. Yine patlıcan üzerinde AF.1 (T.viride) ile yapılan başka denemede %2 8 ve  24 etki elde edilmiştir. 1992 Yılında sera ve iklim odasında baklalar üzerinde T.viride  %0.5 malt özü ile birlikte uygulanmıştır. Sera koşullarında yeterli hastalık çıkısı olmamakla birlikte %33.3 ve %20.8 lik bir etki elde edilmiştir. İklim odası koşullarında ise hem tanık, hem de antagonist uygulanan bitkilerin tümü hastalanmış ve aralarında fark bulunamamıştır.

Tam Metin: PDF