Bitki Koruma Bülteni, Cilt 37, Sayı 1-2 (1997)

Ephestia kuehniella Zeller ve Sitotroga cerealella (Olivier) yumurtaları üzerinde Trichogramma evanescens Westwood’inbazı biyolojik özelliklerinin karşılaştırılması.

Ali Özpınar

Özet


Günümüzde pestisitlerin çevrede yarattığı sorunları azaltmak için zararlılarla mücadelede yararlı organizmalar, biyolojik savaş etmeni olarak tarım ve tarım dışı alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle zararlıyı yumurta döneminde öldüren, Trichogramma türlerinin kullanımı önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde de değişik kültür bitkilerindeki zararlılara karşı Trichogramma türlerinin etkinliği ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışma, 1994 yılında Darmstadt'da Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsün'de yürütülmüş olup, Ephestia kuehniella Zeller, (Lep.:Pyralidae) ve Sitotroga cerealella (Olivier), (Lep.:Gelechiidae) yumurtaları üzerinde incelenen Trichogramma evanescens Westwood (Hym.: Trichogrammatidae)’in bazı biyolojik özellikleri karşılaştırılmıştır. Araştırma, 26±1°C sıcaklık ve %60-70 nisbi neme ayarlı uzun gün aydınlatmalı (16:8) klima odasında yürütülmüştür. E. kuehniella ve S. cerealella yumurtaları üzerinde T. evanescens dişileri sırasıyla, ortalama 7.70 ve 7.98 gün yaşamış olup, ömrü boyunca ortalama 112.20 ve 80.36 konukçu yumurtası parazitlemiştir. Parazitlenen E. kuehniella ve S. cerealella yumurtalarında 95.13 ve 64.39 adet ergin çıkmış ve bunların %63.26 ile %72.39'unu dişiler teşkil etmiştir. Parazitlenen tüm E. kuehniella veS. cerealella yumurtalarının %28.05 ve %41.06’sı parazitoit ömrünün ilk gününde gerçekleşmiştir.

Tam Metin: PDF