Bitki Koruma Bülteni, Cilt 36, Sayı 1-2 (1996)

Chrysomela populi L. ve Chrysomela tremulae F. (Col.:Chrysomelidae) erginlerine konukçunun etkisi.

H. Zeki, S. Toros

Özet


Bu çalışmada Orta Anadolu bölgesinde kavakların önemli zararlıları olan Chrysomela populi L. ve C.tremulae F.(Col.:Chrysomelidae) erginlerine değişik konukçu bitkilerin etkileri araştırılmıştır. Çalışmalar Populus nigra L., P. x euramericana (Dode) Guiner, P.alba L. ve Salix babylonica L. olmak üzere dört konukçu bitkide, 24±1°C sıcaklık, %65±5 orantılı nem ve 18 saat gün uzunluğu koşullarında yürütülmüştür. C.populi’de bir dişinin bıraktığı toplam yumurta sayısı konukçu bitkiye göre ortalama 32.90-989.18, C.tremulae’da ise 571.80-1320.10 adet arasında değişmiştir. Dişi ömrünün C.populi ve C.tremulae’da sırasıyla ortalama 45.00-54.18 ve 2.67-106.70, erkek ömrünün ise aynı sırayla 48.30-71.70 ve 91.96-123.68 gün arasında değiştiği belirlenmiştir. Her iki türün dişilerinde değişik konukçu bitkilere göre doğurganlık tabloları yapılarak biyolojik parametreler bulunmuştur. Çalışmalar sonunda sadece kavak türleri ele alındığında, P. x euramericana’nın her iki tür için duyarlı, P.alba’nın ise dayanıklı olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF