Bitki Koruma Bülteni, Cilt 35, Sayı 3-4 (1995)

Çukurova’da açık alanlarda yetiştirilen sebzelerde beyazsinek (Bemisia tabaci Genn.)’İn popülasyon değişimi, doğal düşmanları ve mücadelesi üzerinde araştırmalar.

A. Ulubilir, C. Yabaş

Özet


Çukurova’da 1993/1994 yıllarında açık alanlarda yetiştirilen sebzelerde  Beyazsinek (Bemisia tabaci Genn.)’in popülasyon değişimi, doğal düşmanları ve kimyasal mücadelesi üzerinde çalışılmıştır. Adana ve İçel’de yapılan popülasyon değişimi çalışmalarında zararlının her iki ilde de mayıs sonu haziran başından itibaren görüldüğü, ağustos ve eylül aylarında en yüksek popülasyon yoğunluğuna ulaştığı ve eylül sonundan itibaren popülasyonda önemli ölçüde azalma olduğu saptanmıştır. Doğal düşman tespiti çalışmalarında; kültüre alınan larva ve pupalardan parazitoid çıkışı olmamıştır. Atrap ile yakalanan en önemli avcı türler, Deraeocoris pallens (Reut.) (Het.:Miridae), Geocoris arenarius (Jak.), Piocoris sp. (Het.:Lygaeidae), Nabis pseudoferus (L.)(Het.:Nabidae), Orius sp. (Het.: Anthocoridae) ve Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.:Chrysopidae) olarak tespit edilmiştir. Zararlının kimyasal mücadelesinde; pyriproxyfen 50 ml/da dozda larva ve pupaya yeterli etki göstermiş, ergine olan etkisi ise düşük bulunmuştur.

Tam Metin: PDF