Bitki Koruma Bülteni, Cilt 35, Sayı 3-4 (1995)

Akdeniz Bölgesinde ikinci ürün soya tarlalarındaki yabancı otlar ve mücadele imkanlarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar.

E. Uluğ, İ. Kadıoğlu

Özet


1984-1986 Yıllarında Akdeniz Bölgesinin Adana, Antalya, İçel, Hatay, Kahramanmaraş illerinde ikinci ürün soya ekim alanlarındaki yabancı otların türleri ile yoğunluk ve yayılış oranları tespit edilmiş, bu arada da ilaçlı ve mekanik yabancı ot mücadeleleri ile işlemlerin soya verimine ve sonraki bitki olan buğday gelişmesine etkileri üzerinde çalışılmıştır. İller  itibari ile yoğunluğu m2’de 10 adet veya daha fazla bulunan yabancıotlardan ilk üç türü Adana’da Cyperus rotundus L., Portulaca oleracea L. Sorghum halepense (L.) Pers.; İçel’de P.oleracea, C.rotundus ve Amaranthus albus L.; Antalya’da C.rotundus, P.oleracea ve S. halepense; Kahraman-maraş’da Echinochloa colonum (L.) Link., P.oleracea, S.halepense; Hatay’da ise, A.albus, C.rotundus ve E.colonum olarak belirlenmiştir. Genel yaygınlık oranı bakımından ise C.rotundus başta olmak üzere yine aynı türler sıralanmaktadır. Soyada yabancı otlarla mücadele denemeleri, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde 1984-1985 yıllarında yapılmıştır. Denenen ilaçlar metolachlor, prometryn, terbutryn, linuron, trifluralin, metribuzin, vernolate, fluazifop-butyl ve bentazon olup çapalı işlem ile karşılaştırılmışlardır. İlaçlardan metolachlor’un 500 ml/da preparat dozu, sorun olan C.rotundus L.‘a; fluazifop-butyl‘in 100 ml/da preparat dozu, yine sorun olan S.halepense’ye yeterli etki göstermiş, verim yönünden ilaçlı ve çapalı işlemler arasında fark olmadığından mecbur kalınmadıkça ilaç kullanılmaması tavsiye edilmiştir. İlaçların buğdayda olumsuz etkisi olmamıştır.

Tam Metin: PDF