Bitki Koruma Bülteni, Cilt 44, Sayı 1-4 (2004)

Avcı böcek Anthocoris nemoralis(F.) (Heteroptera: Anthocoridae)’in laboratuvar ve doğa şartlarında Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) ve Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) yumurta tüketimi.

E. Yanık, A. Uğur

Özet


Bu çalışmada armut bahçelerinin önemli bir zararlısı olan Cacopsylla pyri (L.) (Hom.: Psyllidae)’nin etkili doğal düşmanlarından biri olan Anthocoris nemoralis (F.)’in av tüketimi araştırılmıştır. Çalışma 25±1°C sıcaklık, %75±5 orantılı nem ve 16 saat gün uzunluğu koşullarına sahip laboratuarda, farklı iki avda ve doğa koşullarında farklı iki zamanda başlanarak (mayıs 2002 ve temmuz 2002) yürütülmüştür. A. nemoralis’in nimf ve ergin av tüketimi C. pyri ve Ephestia kuehniella Zell. (Lep.: Pyralidae) yumurtalarında belirlenmiştir. Avcı nimf dönemleri süresince laboratuvarda ortalama 685.3±15.52 adet C. pyri yumurtası tüketmiştir. Doğa koşullarında A. nemoralis nimfleri mayıs ayında 848.69±36.98 adet, aynı yılın temmuz ayında 913.15±36.38 adet C. pyri yumurtası tüketmiştir. Laboratuvarda avcının dişileri ömrü boyunca 4967.40±580.61 adet C. pyri yumurtası tüketmiştir. Doğa koşullarında mayıs ayında başlanan denemede dişi ömrü boyunca 3619.80±479.0 adet, aynı yılın temmuz ayında başlanan denemede ise 4004.25±293.52 adet C. pyri yumurtası tüketmiştir. Laboratuvarda A. nemoralis nimf dönemleri süresince 136.65±4.38 adet, bir erkek ve bir dişisi birlikte ömrü boyunca 1936.0±157.46 adet E. kuehniella yumurtası tüketmiştir. Av yoğunluğu arttıkça avcının av tüketimi de artmıştır. A. nemoralis’in dişileri erkeklerinden daha fazla av tüketmişlerdir. E. kuehniella’da yetiştirilen avcının erkekleri 8.55 gün, dişileri 8.75 gün aç kalmaya dayanabilmiştir.

Tam Metin: PDF