Bitki Koruma Bülteni, Cilt 46, Sayı 1-4 (2006)

Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae)’de insektisitlere direnç ile ilişkili karboksilesterazın spektrofotometre ve elektroforez ile belirlenmesi.

A.S. Velioğlu, S. Toros

Özet


Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae)’nin İzmir, Antalya, Ankara ve İçel’den toplanan 6 farklı popülasyonunda insektisitlere direnç ile ilişkili olan karboksilesteraz enzimi spektrofotometre ve elektroforez ile incelenmiştir. İçel’den toplanan ve dirençli olan 3 popülasyonun toplam karboksilesteraz aktiviteleri diğer popülasyonlara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu popülasyonların poliakrilamid jel elektroforez ile incelenen karboksilesteraz E4/FE4 bantları da diğer popülasyonlara göre daha kalındır.

Tam Metin: PDF