Bitki Koruma Bülteni, Cilt 45, Sayı 1-4 (2005)

Ankara ili domates ekiliş alanlarında yapraklarda hastalık oluşturan fungal etmenler, yaygınlıkları ve çıkış zamanları.

S. Ozan, S. Maden

Özet


Ankara ili Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri domates ekiliş alanlarında yaprak hastalık etmenlerini, bulunuş oranlarını, yaygınlıklarını ve çıkış zamanlarını tespit etmek amacıyla 2003-2004 yıllarında Mayıs-Ekim ayları arasında sürveyler yapılmıştır. Ankara ilinde domates ekilen alanlarda yaprak hastalıklarının önemli verim kayıplarına sebep olduğu tespit edilmiştir. Hastalıklı bitkilerden elde edilen funguslar ve bulunuş oranları şöyledir: Leveillula taurica % 49.8, Alternaria solani % 20.7, Alternaria alternata % 6.42 olarak hesaplanmıştır. Joker, Gökçe ve Falcon domates çeşitlerinde yapılan patojenlik testlerinde Alternaria alternata patojen bulunmuştur.

Tam Metin: PDF