Bitki Koruma Bülteni, Cilt 45, Sayı 1-4 (2005)

Phenacoccus aceris (Signoret) (Hem.: Pseudococcidae)’in doğal düşmanları ve bunların populasyon dalgalanmaları ile unlubit popülasyonuna etkilerinin belirlenmesi.

M.B. Kaydan, N. Kılınçer

Özet


Çalışma 2002–2004 yılları arasında Ankara’da park ve süs bitkileri üzerinde yürütülmüştür. P aceris’in doğal düşmanları olarak Coleoptera takımının Coccinellidae familyasından dört avcı tür Adalia bipunctata L., Adalia fasciatapunctata reveierei (Mulsant), Chilocorus bipustulatus L., Exochomus quadripustulatus L., Hymenoptera takımının Encyrtidae familyasından, Anagyrus schoenherri Westwood; Platygastridae familyasından parazitoit tür [Allotropa mecrida (Walker)], Pteromalidae familyasından bir hiperparazitoit tür Pachyneuron concolor Förster, Diptera takımının Chamamyiidae familyasından iki adet avcı sinek türü [Leucopomyia alticeps Czerny, Leucopomyia silesiaca (Egger)] ve Neuroptera takımının Hemerobiidae familyasından bir adet avcı tür [Sympherobius pygmeus (Ramb.)], belirlenmiştir. Parazitoitlerden A. schoenherri’nin popülasyonda bulunma oranı, %1-9, A. mecrida’nın %15-20, Chamamyiid kompleksinin % 1-9 olarak bulunmuştur. Chamamyiid, Coccinellid, Parazitoit türlerinin unlubitin yumurta verimine etkileri incelenmiş ve doğal düşmanların yumurta verimini önemli ölçüde düşürdüğü tespit edilmiştir. Bununla birlikte A. mecrida ve Coccinellid türlerinin popülasyon dalgalanmaları incelenmiştir.

Tam Metin: PDF