Bitki Koruma Bülteni, Cilt 48, Sayı 1 (2008)

Çankırı (İndağı)’da meşelerde zararlı Yeşil meşe bükücüsü [Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae)]’nün farklı yüksekliklerde uçuş periyodunun belirlenmesi

Yalçın KONDUR, Ziya ŞİMŞEK

Özet


Çankırı (İndağı) meşe ormanlarında zarar yapan Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae) erkek bireylerinin uçuş periyodu ile meteorolojik veriler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ele alınan bu çalışma 2003 ve 2004 yıllarında, altı farklı yükseklikteki deneme alanında yürütülmüştür. Erginlerin uçuş seyri, T. viridana’nın türe özgü feromon tuzakları yardımıyla belirlenmiştir.
T. viridana uçuş periyodunun meteorolojik değerlerle ilişkisinin ortaya konulmasında kullanılan değerler, Ilgaz Meteoroloji İstasyonuna ait olup çalışma alanına uyarlanmıştır.
T. viridana’nın uçuş seyri ile meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, kelebeklerin 2003 yılında, hava sıcaklığının ortalama 20 °C, orantılı nemin ise %52 olduğu sırada (haziran ayının ilk haftasında); 2004 yılında ise hava sıcaklığın 15-17 °C, orantılı nemin %55-73 arasında olduğu sırada (haziran ayının ikinci haftasında) yakalanmaya başladığı saptanmıştır.
Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, hava sıcaklığının ortalama 16 °C’nin üzerine çıktığı haziran ayının bir ve/veya ikinci haftasından itibaren kelebek uçuşlarının başladığı; uçuş periyodu 22–35 gün sürmekle birlikte, yoğun uçuşların hava sıcaklığının ortalama 14,0–23,3 °C’ler arasında olduğu haziran ayının ikinci yarısında gerçekleştiği ve bu dönemin 1–2 hafta sürdüğü belirlenmiştir. Buna göre, ülkemiz orman alanlarında ilk kez yapılan bu çalışma ile türe özgü feromonlarla T. viridana’nın uçuş seyrinin izlenebileceği kanısına varılmıştır.

Tam Metin: PDF