Bitki Koruma Bülteni, Cilt 48, Sayı 1 (2008)

Çukurova’da karpuz Fusarium solgunluğu etmeni Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un ırklarının ve bu ırklara karşı bazı karpuz çeşitlerinin reaksiyonlarının belirlenmesi

Tahsin AY, Ali ERKILIÇ

Özet


Adana ve Mersin illeri ülkemizin önemli karpuz üretim merkezlerindendir. Karpuzun en önemli hastalıklarından biri Fusarium oxysporum f. sp. niveum’un neden olduğu Fusarium solgunluğudur.
Karpuz ekim alanlarında Fusarium solgunluğu ırklarının ve bölgemizde yoğun olarak yetiştirilen karpuz çeşitlerinin bu ırklara verdikleri reaksiyonların belirlenmesi amacı ile 2006 yılında yapılan arazi çalışmaları sonucunda elde edilen 25 adet izolat ile çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan patojenisite çalışmalarında bu izolatların Sugar Baby karpuz çeşidinde hastalık oluşturduğu belirlenmiştir. Patojen ırklarının belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmalarda, 25 izolatın 14’ü ırk “2?, 7’si ırk “1? ve 4’ü de ırk “0? olarak belirlenmiştir.
Çukurova bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen 23 adet karpuz çeşidinin, Fusarium ırklarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmalar sonucunda tüm çeşitlerin ırk 2’ye karşı hassas olduğu görülmüş ve Emperor çeşidinin (HŞ=%33.3) ırk 0’a, Blade çeşidinin (HŞ=%75.0) ırk 1’e karşı en hassas çeşitler olduğu saptanmıştır. Ortalama hastalık şiddetinin %30.6 (Galactica) ile  %68.1 (Blade) arasında olduğu bulunmuştur.

Tam Metin: PDF