Bitki Koruma Bülteni, Cilt 48, Sayı 2 (2008)

Apiaceae familyasından bitkilerin tohumlarında beslenen Graphosoma lineatum L. (Heteroptera, Pentatomidae)’un biyolojik parametreleri ve uygun besin seçimi

Erhan KOÇAK, Aydemir BARIŞ

Özet


Graphosoma lineatum L. (Heteroptera: Pentatomidae) süne yumurta parazitoitleri olan Trissolcus (Hymenoptera, Scelionidae) türlerinin uygun konukçusudur. Bu nedenle parazitoitlerin üretimi için bu türün kitle üretiminin laboratuarda yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, buna yönelik olarak G. lineatum’un Apiaceae familyasından bazı bitkilerin [Astrodaucus orientalis (L.), Conium maculatum (L.) (Baldıran), Daucus carota (L.) (Yabani havuç), Heracleum platytaenium (Boiss.), Pimpinella anisum L. (Anason) ve Torilis arvensis (Huds.)] tohumları üzerinde nimf gelişim süresi ile erginlerin yumurta verimi, preovipozisyon, ovipozisyon, postovipozisyon ve yaşam süresi ile ortalama döl sürelerine bakılmıştır. Böylece, uygun besin saptanmaya çalışılmıştır. Denemeler 25±1 ºC sıcaklık, %45±5 orantılı nem ve 16 saatlik aydınlanma koşullarındaki iklim odasında yürütülmüştür. Çalışma sonucunda P. anisum tohumlarının G. lineatum için en uygun besin olduğu A. orientalis, D. carota ve T. arvensis tohumlarının ise uygun besin olmadığı kanısına varılmıştır.

Tam Metin: PDF