Bitki Koruma Bülteni, Cilt 48, Sayı 2 (2008)

Örtüaltı yetiştiriciliğinde hıyar kök çürüklüğü hastalığına (Rhizoctonia solani, Fusarium solani)karşı Trichoderma harzianum rifai KRL AG2’nin etkisinin belirlenmesi

Seral YÜCEL, Tahsin AY, Ayşegül ÇOLAK

Özet


Bu çalışmada serada yetiştirilen hıyar bitkilerinde önemli verim kayıplarına yol açan kök çürüklüğü hastalığına (Rhizoctonia solani, Fusarium solani) karşı Trichoderma harzianum içeren biyolojik fungisitin etkisi testlenmiştir. Denemeler 2008 yılında Mersin ilinin 2 beldesinde üreticiye ait plastik seralarda yürütülmüştür.
Biyolojik fungisitin , Trichoderma harzianum rifai KRL AG2 etkili maddeli Rootshield Granules, 3 dozu (550, 650, 750 g/m3) fide harcına uygulanarak 1 ay boyunca gelişen fide köklerini kolonize etmesi sağlanmış ve patojenlerle doğal olarak bulaşık üretici serasına dikim yapılmıştır. Dikimden yaklaşık 2 ay sonra kökler sökülerek hastalık değerlendirmesi yapılmıştır. Biyolojik fungisitin 650 ve 750g/m3 dozlarının uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar arasında istatistiki bir farklılık bulunmamış ve uygulama yapılmayan parsellere göre hastalık çıkışında yaklaşık %60 etki sağlandığı belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF