Bitki Koruma Bülteni, Cilt 48, Sayı 4 (2008)

Ankara ili armut (Pyrus communis L.) bahçelerinde saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar

E. EVLİCE, M. E. ÖKTEN

Özet


Bu çalışmada Ankara ili armut (Pyrus communis L.) bahçelerinde bulunan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti türlerin taksonomik açıdan incelenmesi yapılmıştır. 2003 yılında ergin Tylenchida türlerinin yoğun bulunduğu yaz aylarında toplam 20 armut bahçesine gidilerek toprak ve kök örnekleri alınmıştır. Alınan toprak ve kök örneklerinden elde edilen nematodların daimi preparatları hazırlanarak, Tylenchida takımına ait türlerin ölçüm ve teşhisleri yapılmıştır.
Çalışmanın sonucunda Tylenchida takımının Tylenchina, Hoplolaimina ve Criconematina alttakımlarına bağlı Tylenchoidea, Anguinoidea, Hoplolaimoidea, Dolichodoridea ve Tylenchuloidea üst familyalarından 6 familya, 10 alt familya ve 18 cins'e bağlı 35 tür saptanmıştır.
Tespit edilen türlerden; Filenchus andrassyi (Szczygiel) Andrassy, Filenchus sheri (Khan & Khan) Siddiqi, Coslenchus franklinea Siddiqi, Basiria hiberna Bernard, Basiria shahidi Khanve Paratylenchus nawadus Khan, Prasad & Mathur Türkiye nematod faunası için yeni kayıt niteliğindedir.
Çalışmada saptanan en yaygın türler; Pratylenchoides alkani Yüksel, Pratylenchus penetrans (Cobb) Flipjev & Schuurmans Stekhovenve Filenchus filiformis (Bütschli) Meyl'dir.

Tam Metin: PDF