Bitki Koruma Bülteni, Cilt 49, Sayı 2 (2009)

Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin bahçelerinde Şeftali güvesi [Anarsia lineatella Zell. (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin ergin popülasyon değişimi

Adalet HAZIR, M. Rıfat ULUSOY

Özet


Bu çalışma Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin bahçelerinde 2005–2007 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada Şeftali güvesi (Anarsia lineatella Zell.)’nın ergin popülasyon değişimi 2 adet erkenci nektarin ve 1 adet erkenci şeftali bahçesinde eşeysel çekici tuzaklar kullanılarak takip edilmiştir. Popülasyon takibinin yapıldığı Mersin/Alifakılı’da bulunan nektarin bahçesi ile Adana/Mıdık’ta bulunan şeftali bahçesinde zararlı önemli düzeyde popülasyon oluşturmamıştır. Adana/Hadırlı’da bulunan nektarin bahçesinde ise Şeftali güvesi yüksek düzeyde popülasyon oluşturmuştur. Zararlının her üç deneme yılında da nisan ayının ilk haftasında çıkış yapmaya başladığı, yıllara göre değişmek üzere kasım ayına kadar faal olduğu tespit edilmiştir. Bu süre içerisinde ilki nisan-mayıs aralığında olmak üzere en az iki ve en fazla dört uçuş dönemi görülmüştür. Zararlı popülasyonunun genellikle haziran ayında maksimum yoğunluğa (17.06.2005: 229 ergin/tuzak; 26.06.2007: 57 ergin/tuzak) ulaştığı saptanmıştır. Yıllara göre popülasyonda dört-beş tepe noktası oluştuğu, buna göre Adana ilinde zararlının 4-5 döl verebileceği belirlenmiştir. Bu bahçede zararlının oldukça yoğun sürgün zararı oluşturduğu saptanmış, ancak bölgenin ova kesiminde üretimi tercih edilen erkenci çeşitlerle kurulu bu bahçede meyve zararı görülmeksizin ve kimyasal mücadeleye gerek duyulmaksızın üretimin yapılabildiği sonucuna varılmıştır.

Tam Metin: PDF