Bitki Koruma Bülteni, Cilt 49, Sayı 2 (2009)

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae)’nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi

İnanç ÖZGEN, Yusuf KARSAVURAN

Özet


Bu çalışma, 2006-2007 yılları arasında Arboridia adanae (Dlabola)’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri açısından önemli asma çeşitleri olan Öküzgözü, Boğazkere, Şirelik, Malatya karası ve Çiloreş çeşitlerinde zarar derecelerinin belirlenmesi amacıyla Diyarbakır ilinde yürütülmüştür. Bu çalışma sonucunda, A. adanae’nin tüm asma çeşitlerinde alt yapraklarda en çok zarar yaptığını, bu zararı orta ve üst yaprakların izlediği belirlenmiştir. Çeşitler açısından, A. adanae’nin zararının en fazla 2006 yılında Öküzgözü ve Boğazkere çeşitlerinde oluştuğu, bu zararı diğer çeşitlerin izlediği belirlenmiştir. Bu zarar; 2007 yılında ise çeşitler açısından istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, A. adanae ile yapılacak kimyasal mücadelede hedef böceğin dikey dağılımı olan büyükten küçüğe alt, orta ve üst yaprak sıralamasına göre; ilaçlama aletinin ve kullanımının yanı sıra, bu zararlıyı baskı altına alabilecek yumurta parazitoitlerinin zararlının çeşit tercihine göre önemli olabileceği düşünülmektedir. Bu husus, zararlıya karşı yapılacak olan Entegre mücadele ve biyolojik mücadele çalışmaları için önemli olacaktır.

Tam Metin: PDF