Bitki Koruma Bülteni, Cilt 50, Sayı 1 (2010)

İnvitro koşullarda Satureja cuneifolia Ten. uçucu yağının bazı buğday patojeni bakteriler üzerine antibakteriyel etkisinin araştırılması

Şenol ALTUNDAĞ, Aynur KARAHAN, Pelin AKSU, A. Osman KILIÇ

Özet


Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalık ve zararlılardan ari ürün yetiştirmek için çeşitli mücadele yöntemleri denenmektedir. Bu yöntemlerden biri, bitkisel materyaller ve bitkisel ekstraktlar kullanılarak hastalık ve zararlılarla mücadele etmektir. Bu çalışma kapsamında, 2004-2005 yıllarında Labiatae familyasına ait Satureja cuneifolia bitkisinden elde edilen uçucu yağın antibakteriyel etkisi buğdayda patojen olan Rathayibacter tritici, R. iranicus, R. rathayi, Pseudomonas syringae pv. atrofaciens ve Xanthomonas translucens pv. translucens etmenlerine karşı invitro koşullarda araştırılmıştır.
Antibakteriyel etki çalışmaları mikro kuyu difüzyon metoduna göre yapılmış ve uçucu yağın oluşturduğu inhibisyon zon çapları belirlenmiştir.  İnhibisyon zon çapları 8-32 mm arasında değişmiştir. Çalışmada S. cuneifolia’nın uçucu yağ verimi %2 bulunurken, Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) ile yapılan analiz sonucunda uçucu yağın ana bileşenlerinin %44,99 carvacrol, %21,61 p-cymene, %9,01 thymol ve %4,12 gamma-terpinene olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF