Bitki Koruma Bülteni, Cilt 50, Sayı 1 (2010)

Acı biber (Capsicum annum L.) ekstraktının iki noktalı kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch (Arachnida: Tetranychidae)’ye akarisit etkisi

Pervin ERDOĞAN, Gülçin SALTAN, Betül SEVER

Özet


İki noktalı kırmızıörümcek ülkemizde sebzeler, süs bitkileri, meyve ve pamuk gibi ürünlerde önemli bir zararlıdır. Zararlı ile mücadelede çok sayıda pestisit kullanılmaktadır. Kullanılan kimyasal pestisitlere dayanıklılık göstermesi nedeni ile zararlının mücadelesi oldukça güç olmaktadır. Zararlılar ile mücadelede bitkisel ekstraktların kullanımı kimyasal pestisitlere bir alternatif olarak görülmüştür ve son zamanlarda bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Solanaceaefamilyasına ait Capsicum annum L.bitkisinden elde edilen etanollü ekstraktın İki noktalı kırmızıörümcek üzerine etkisi kimyasal ilaçlara bir alternatif oluşturmak amacıyla araştırılmıştır. Ekstraktın akarisit etkisini belirlemek amacıyla, yaprak daldırma ve püskürtme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmıştır. Ayrıca ekstraktın yumurta verimi ve ovisit etkisi belirlenmiştir. Denemelerde besin olarak fasulye yaprak diskleri (3 cm çapında) kullanılmıştır. Ekstraktın %1, 3, 6, 12 olmak üzere dört farklı konsantrasyonu çalışılmıştır. Denemeler 10 tekerrürlü olarak yapılmıştır
Sonuç olarak, larva, nimf ve ergin dönemlerinde en yüksek ölüm oranı ekstraktın % 12’lik konsantrasyonunda belirlenmiştir. Bu konsantrasyonda larva, nimf ve erginlerde belirlenen ölüm oranı göreceli olarak %97, %86 ve %95 olmuştur. Yaprak daldırma ve püskürtme yöntemleri arasında ölüm oranı bakımından önemli bir fark belirlenmemiştir. Aynı konsantrasyon erginlerde yumurta verimini önemli derecede azaltmıştır. Ekstraktın ovisidal etkisi bulunmamıştır.

Tam Metin: PDF