Bitki Koruma Bülteni, Cilt 50, Sayı 2 (2010)

Batı Karadeniz Bölgesinde örtü altında yetiştirilen fasülyelerde köşeli yaprak lekesi etmeni Pseudocercospora griseola (Sacc.) Ferraris (=Isariopsis griseola Sacc.)’nın izolasyonu

Sirel OZAN, Salih MADEN

Özet


Fasülye yüksek protein oranına sahip olması nedeniyle tüketicilerin, pazar sorununun olmamasından dolayı Batı Karadeniz Bölgesi üreticilerinin önemli tercihi olmuştur. Ülkemizde ilk defa Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde tespit edilen ve fasülyede köşeli yaprak lekesine neden olan Pseudocercospora griseola bu bölgedeki yerel fasülye çeşitlerinde ciddi zararlara neden olmuştur (Ozan 2009).
Bu fungusla yapılan çalışmaları kısıtlayıcı önemli nedenlerden birisi yapay besi yerlerinde çok yavaş gelişmesi veya gelişmemesidir. P. griseola izolasyonu sırasında güçlük yaşanan ve çok yavaş gelişen mitosporik bir fungustur. Bu nedenle mikolojik açıdan bilinen klasik izolasyon metotları denenmiş ve etmen geliştirilememiştir. Bu çalışmada fungusun ait olduğu cinsteki diğer türlerin izolasyon yöntemleri, bu yöntemlerin modifiye edilmiş şekilleri ve daha önce denenmeyen bazı yöntemler denenerek etmen için en uygun izolasyon yöntemleri araştırılmıştır.

Tam Metin: PDF