Bitki Koruma Bülteni, Cilt 50, Sayı 3 (2010)

Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalışmalar

Mustafa PORTAKALDALI, Serdar SATAR

Özet


Artvin ili ve Rize’nin sahilde bulunan ilçe ve köylerinde 2006–2008 yılları arasında yapılan bu çalışmada Coccinellidae familyasına bağlı türlerin belirlenmesi ve bunların bulunma oranları, dağılımları ve avlarının belirlenmesi amacıyla ele alınmıştır.
Çalışmada 23 tür belirlenmiştir. Bunlardan Chilocorus bijugus Mulsant (Coccinellidae: Coleoptera)’un Türkiye için yeni kayıt olduğu ortaya konarken, 23 türün 5’i Artvin, 10’u ise Rize ilinde ve 8’i hem Artvin hem de Rize’de bulunmuştur. Çalışmada en yaygın belirlenen türler Coccinella septempunctata (L.), Psyllobora viqintiduopunctata (L.), Hyperaspis campestris (Herbst), Propylaea quatuordecimpunctata (L.), Exochomus quadripustulatus (L.), Adalia bipunctata (L.)ve Chilocorus renipustulatus (Scriba) olmuştur.
Saptanan Coccinellidae türleri en fazla sırasıyla, mısır, kabak, çayır, yonca ve yabancı otlar üzerinde tespit edilmiştir. Yine çalışmada elde edilen türler saptandıkları yüksekliklere göre değerlendirildiğinde 4 m ile 1670 m rakımları arasında bulunmuşlardır. C. septempunctata ve Hippodamia variegata (Goeze)çalışmada en yüksek rakımlarda bulunan türler olarak tespit edilmiştir. Toplanan Coccinellidae örneklerinin büyük bir çoğunluğu deniz seviyesinden 850 m yüksekliğe kadar bulunmuştur. Yaprakbiti, kabuklu bitler, beyazsinek ve külleme mantarı en çok tercih edilen avlar olmuşlardır.

Tam Metin: PDF