Bitki Koruma Bülteni, Cilt 31, Sayı 1-4 (1991)

Akdeniz Bölgesinde Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensıs Berk. and Curt.) Hastalığının Kimyasal Mücadelesi Üzerinde Çalışmalar

Seral YÜCEL, Mevlüt GÜNCÜ

ÖzetTam Metin: PDF