Bitki Koruma Bülteni, Cilt 50, Sayı 4 (2010)

Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae) popülasyonlarının karboksilesteraz E4 ve FE4 tiplerinin elektroforez ile belirlenmesi

A. Sibel VELİOĞLU, Cem ERDOĞAN, M. Oktay GÜRKAN, Graham D. MOORES

Özet


Yeşil şeftali yaprakbiti, Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae), ülkemizde ve dünyada sebze, meyve ve süs bitkilerinde bulunan polifag bir zararlıdır. Elektroforez, günümüzde birçok laboratuvarda proteinlerin ve nükleik asitlerin farklı amaçlarla ayrılması için kullanılan ana tekniklerden biridir. Poliakrilamid jel elektroforez (PAGE), proteinlerin ayrılmasında tercih edilen bir yöntemdir. M. persicae’de insektisitlere direnç ile karboksilesteraz aktivitesi arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Karboksilesterazın E4 veya FE4 adı verilen iki tipinden birinin aktivitesi bu yaprakbitindeki dirençten sorumludur. Bu çalışmada, Ankara, Antalya ve Mersin illerinde örtüaltı ve tarla sebze ekiliş alanlarından toplanan farklı M. persicae popülasyonlarının karboksilesteraz E4 ve FE4 tipleri iki farklı PAGE yöntemi kullanılmak suretiyle karakterize edilmiştir. Beypazarı ve Karakeşli popülasyonunun E4, diğer popülasyonların ise FE4 tipte karboksilesteraza sahip oldukları belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF