Bitki Koruma Bülteni, Cilt 51, Sayı 1 (2011)

Helicoverpa armigera (Hübner)(Lepidoptera: Noctuidae)’nın hassas ve tarla popülasyonlarında enzim aktivitelerinin belirlenmesi ile insektisitlere dayanıklılık arasındaki ilişki

Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ, Mesude İŞCAN, M. Oktay GÜRKAN

Özet


Bu çalışma, pamuğun önemli zararlılarından biri olan Helicoverpa armigera (Hübner)’nın İsrail (hassas)’den getirtilen ve Adana, Hatay ve Antalya illerindeki pamuk ekim alanlarından toplanan popülasyonlarda genel esteraz, glutatyon S-transferaz ve asetilkolinesteraz enzim aktivitelerini ve enzim aktiviteleri ile dayanıklılık arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ele alınmıştır. H. armigera popülasyonlarının genel esteraz, glutatyon S-transferaz (GST) ve asetilkolinesteraz (AChE) enzim aktiviteleri ölçülmüştür. Genel esteraz enzim aktivitesi Adana, Hatay ve Antalya popülasyonlarında hassasa göre sırasıyla 0.65, 0.80 ve 1.14 kat olarak belirlenmiştir. Tarla popülasyonlarının genel esteraz enzim aktiviteleri hassas popülasyona göre Adana ve Hatay popülasyonlarında daha düşük bulunmasına rağmen, Antalya popülasyonunda benzer bulunmuştur.  GST enzim aktivitesi Adana, Hatay ve Antalya popülasyonlarında sırasıyla 0.75, 0.92 ve 1.06 kat, AChE enzim aktivitesi ise Adana Hatay ve Antalya popülasyonlarında sırasıyla 0.43, 0.60 ve 0.80 kat olarak belirlenmiştir. Genel esteraz enzim aktivitesi GST ve AChE enzim aktivitesi açısından tarla popülasyonları ile hassas popülasyon arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Belirlenen enzim aktiviteleri ve insektisitlere dayanıklılık arasında bir ilişkinin olup olmadığı, aynı popülasyonlarda daha önce belirlenen dayanıklılık oranları ile karşılaştırılmıştır.

Tam Metin: PDF