Bitki Koruma Bülteni, Cilt 51, Sayı 2 (2011)

Bazı pamuk genotiplerinin verticillium solgunluk hastalığı etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne karşı reaksiyonlarının belirlenmesi

Oktay ERDOĞAN, Halil DÜNDAR, M. Erhan GÖRE

Özet


Bu çalışma 2008 ve 2009 yılları arasında Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü deneme tarlalarında yürütülmüştür. Araştırma pamuklarda Verticillium solgunluk hastalığına karşı enstitüde ıslah edilen yeni pamuk genotiplerinin hastalığa karşı reaksiyonlarının belirlenmesi, verim ve bazı lif kalite kriterlerinin saptanması amacıyla ele alınmıştır. Bu amaçla öncelikle orta uzunlukta 13 pamuk genotipi hastalığa duyarlı Çukurova 1518, standart Aydın 110 ve tolerant Carmen çeşitlerinin iklim odasında saksı denemeleri ile Verticillium dahliae Kleb.’e reaksiyonları saptanmıştır. Daha sonra solgunluk hastalığı ile doğal olarak bulaşık ve V. dahliae inokulum geçmişi olan (69 ms/g) enstitü arazisinde, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak tarla denemeleri kurulmuştur. İklim odası çalışmalarında hastalık şiddeti değerleri tarla denemelerinden daha yüksek görülmüştür. Çalışmada incelenen özelliklerin tümü yönünden pamuk genotiplerinin önemli farklılıklar gösterdikleri belirlenmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında denemeye alınan genotipler arasında 1011 (0.74), 211 (0.78), 305 (0.79) ve 405 (0.79) no’lu pamuk genotipleri diğer uzun lifli genotiplere göre daha tolerant bulunmuştur. Kütlü pamuk verimi yönünden, 211 (417.6 kg/da), 405 (416.8 kg/da) ve 305 (414.9 kg/da) no’lu pamuk genotiplerinden daha yüksek verim elde edilirken, 1001 (336.5 kg/da) no’lu genotipden en düşük verim elde edilmiştir. 607 (32.9 mm), 408 (32.8 mm) ve 305 (32.6 mm) no’lu genotiplerin en iyi lif kalite değerlerine sahip olduğu görülmüştür.

Tam Metin: PDF