Bitki Koruma Bülteni, Cilt 51, Sayı 2 (2011)

Amasya ve Tokat illerinde yetiştirilen eriklerde Elma mozaik virüs (Apple mosaic virus, ApMV)’ü enfeksiyonu ve yaygınlığı

Kemal DEĞİRMENCİ, Birol AKBAŞ

Özet


Bu çalışma Amasya ve Tokat illerinde 2008–2010 yılları arasında Erik bahçelerinde yürütülmüştür. Çalışmada Amasya ve Tokat illerindeki erik plantasyonlarında European plum line pattern hastalığının etmeni olan Elma Mozaik virüsü (Apple mosaic virus, ApMV)’ün tespiti ve yaygınlığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda erik bahçeleri ve diğer meyve plantasyonları dolaşılmış ve erik ağaçları makroskobik olarak incelenmiştir. Üç yıl süreyle yapılan sürveylerde 549 erik örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler laboratuar çalışmalarında DAS-ELISA ve RT-PCR test metotları ile Apple mosaic virus’ üne karşı test edilmiştir. DAS-ELISA testi sonucunda sadece Süt eriklerinden toplanan örneklerde bu hastalığa neden olan virüs saptanmıştır. Amasya ve Tokat illerinde süt eriği ağaçlarında hastalığın yaygınlık oranın sırasıyla %46.1 ve %16.6 olduğu saptanmıştır. ELISA test sonuçlarına paralel olarak yürütülen RT-PCR testlerinde European plum line pattern hastalığına neden olan ApMV2nin varlığı moleküler olarak da doğrulanmıştır.

Tam Metin: PDF