Bitki Koruma Bülteni, Cilt 52, Sayı 2 (2012)

Avcı Anthocoris minki’nin antepfıstığı bahçelerinde bulunan farklı predatör türler, Campylomma lindbergi, Deraeocoris pallens ve Oenopia conglobata ile birlik içi avcılığı

Ertan YANIK, Levent ÜNLÜ, Abuzer YÜCEL

Özet


Predatörler arasındaki etkileşimin bilinmesi biyolojik mücadele için önemli bir konudur.Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarında Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae) önemli bir zararlıdır. Bu çalışmada, A. pistaciae ile mücadele etmek amacıyla salımı yapılan yerli avcı Anthocoris minki Dohrn (Hemiptera: Anthocoridae) ile antepfıstığı bahçelerinde bulunan diğer predatör türlerden Campylomma lindbergi Hoberlandt, Deraeocoris pallens Reuter (Hemiptera: Miridae)ve Oenopia conglobata (L.) (Coleoptera: Coccinellidae)’nın birlik içi avcılık etkileşimleri belirlenmiştir. Çalışma 2009 yılında laboratuar koşullarında gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, A. minki ve diğer üç predatör türün farklı biyolojik dönemleri ayrı ayrı petri kabında bir arada tutulmuşlardır. İstenilen döneme gelen predatörler her bir petri kabında bir birey olacak şekilde 24 saat boyunca aç bırakılmışlardır. Daha sonra bir adet A. minki ile bir adet diğer predatör tür besin verilmeden 24 saat boyunca birlikte tutulmuşlardır. Bu sürenin sonunda kontrol edilerek ölü ve canlı bireylerin sayısı kaydedilmiştir. Denemeler sonucunda O. conglobata’nın üçüncü ve dördüncü dönem larvalarının, A. minki’nin ilk dönem nimflerinde sırasıyla %63 ve 83 oranında ölüm meydana getirdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, O. conglobata’nın yoğun bulunduğu antepfıstığı bahçelerinde A. minki’nin ilk salımda bahçeye yerleşebilmesi için son dönem nimf veya ergin döneminde salımınının yapılması önerilmektedir.

Tam Metin: PDF