Bitki Koruma Bülteni, Cilt 52, Sayı 3 (2012)

Bazı çeltik çeşitlerinin çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi, Christie)’na reaksiyonları

Adnan TÜLEK, Sultan ÇOBANOĞLU

Özet


Çeltik beyaz uç nematodu, (Aphelenchoides besseyi) dünyada çeltik tarımı yapılan birçok yerde yaygın olup, çeltik üretiminde en önemli nematod zararlılarından birisidir. A. besseyi tohum kaynaklı olup kuru koşullarda tohumda canlılığını birkaç yıl sürdürebilmektedir. Bu çalışmada, 15 çeltik çeşidinde A. besseyi yoğunlu ile verim komponentleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Deneme Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde 2009-2010 yıllarında yürütülmüştür. En yüksek hastalık şiddeti ya da beyaz uç belirtisi çiçeklenme döneminde görülmüştür. Hasat zamanı yapılan analizlerde salkım başına en yüksek nematod yoğunluğu 2270 A.besseyi/salkım ile Beşer çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitlerdeki nematod yoğunluğu ile verim komponentlerindeki azalma arasındaki ilişki istatistikî olarak önemsiz çıkmıştır.

Tam Metin: PDF