Bitki Koruma Bülteni, Cilt 53, Sayı 2 (2013)

Aydın İli’nde pamuk alanlarından elde edilen Verticillium dahliae Kleb. izolatlarının vejetatif uyum grupları

Havva DİNLER, Seher BENLİOĞLU

Özet


Bu çalışma, Aydın ilinde pamuk ekim alanlarından elde edilen Verticillium dahliae (Vd) izolatlarının vegetatif uyum gruplarını (VCG) belirlemek amacıyla ele alınmıştır. 2004 ve 2005 yıllarında Aydın ilinde pamuk ekim alanı açısından önemli 12 ilçede pamuk bitkilerinden 47 Verticillium spp. izolatı elde edilmiş ve Acala SJ2 çeşidi pamuk bitkilerinde iklim odasında patojenisite testleri yapılmıştır. Vd izolatların virülensi %3.83-100 arasında değişirken, pamuk bitkilerindeki yaprak döküm oranlarının ise %0.0-100.0 arasında değiştiği belirlenmiştir. Pamuktan elde edilen 24 V. dahliae izolatının nitrattan yararlanmayan mutantları (nit) elde edilerek bu izolatların vegetatif uyum grupları saptanmıştır. Pamuktan elde edilen nit1/nit3 mutantlarının bulunma sıklığı %98.4, NitM mutantların bulunma oranı ise %1.6 olarak belirlenmiştir. Uluslararası test strainleri kullanılarak yapılan değerlendirmeler sonunda pamuktan elde edilen 23 izolatın VCG2B, 1 izolatın ise VCG2A olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte VCG2B olduğu saptanan 4 izolatın VCG1 test straini ile zayıf heterokaryon oluşturduğu dikkati çekmiştir.

Tam Metin: PDF