Bitki Koruma Bülteni, Cilt 52, Sayı 1 (2012)

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumu’nda bulunan bazı familyalara ait örneklerin değerlendirilmesi

N. Pınar GÜZEL, Zeki AYTAÇ

Özet


Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumunda bulunan Brassicaceae, Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Fabaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Lamiaceae ve Poaceae familyalarına ait 705 bitki örneğinin incelenmesi sonucu 182 cins ve bu cinslere ait 393 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Toplam 49 takson toplandığı kare için yenidir.

Tam Metin: PDF